تحقیقاتی

با عنایت به وجود پتانسیل دانشی بالا در شرکت ایلیا صنعت، این شرکت در جهت گسترش مرزهای علمی حوزه نانو آمادگی خود برای تعریف پروژه‌های تحقیقاتی مشترک با مؤسسات علمی و شرکت‌های دولتی و خصوصی را اعلام می‌نماید. بدیهی است با به اشتراک‌گذاری دانش و تجربه با مجموعه‌های دیگر هم مشکلات و مسائل احتمالی جاری شرکت‌ها رفع خواهد شد و هم زمینه‌های جدید علمی با قابلیت‌های کاربردی و توسعه فناوری‌های نوین ایجاد خواهد شد.

مشاوره رایگان