شرایط دریافت امتیاز نمایندگی

براساس گستردگی درخواست‌های نمایندگی درسراسرکشور، اخذ امتیاز نمایندگی مراکز استان‌ها صرفاً از طریق دفترمرکزی تهران قابل بررسی است و در خصوص سایر شهرستان‌ها، متقاضی گرامی می‌بایست با مراجعه به نمایندگی استان خود نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام نماید. جهت کسب مشخصات نمایندگی مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها اینجا کلیک کنید.

اخذ امتیاز نمایندگی رسمی از دفتر مرکزی مشروط و منوط به گذراندن دوره همکاری می‌باشد که ضوابط زیر در آن جاری است:

بمنظور کسب آمادگی و مهارت‌های لازم اجرایی و فنی درخواست‌کننده، ابتدا یک دوره همکاری چند ماهه اولیه تعریف خواهد شد. مدت زمان این دوره متناسب با پتانسیل ها و توانایی های درخواست کننده و سوابق اجرایی مرتبط، متفاوت خواهد بود.

کلیه حمایت‌های دانشی، فنی و آموزشی لازم در طول دوره همکاری اولیه متقاضی به صورت رایگان از سوی دفتر مرکزی ارائه خواهد شد.

در طول دوره مذکور قراردادی منعقد نخواهد شد و متقاضی محترم متناسب با پروژه‌های قرارداد شده خود از دفتر مرکزی خرید خواهد داشت.

تخفیف همکاری دوره اول متناسب با پروژه‌های تعریف‌شده متقاضی محاسبه و به ایشان پرداخت خواهد شد.

هیچگونه حداقل سقف خرید، اجبار به خرید تا سقف خاص، پرداخت چک ضمانت خرید، تعهد خرید سالیانه، ودیعه گذاری اولیه و... در ابتدای همکاری برای متقاضی محترم از سوی این شرکت اجبار نخواهد شد. بلکه این خود متقاضی است که در طول دوره همکاری، پتانسیل و توانایی عملکرد خود را به شرکت اثبات خواهد نمود و شرکت نیز براساس ارزیابی همین عملکرد نهایتا‌ً امتیاز نمایندگی استانی خود را به مجموعه‌ای که از توانایی اجرایی بالاتری برخوردار است اعطا می نماید.

فروش در دوره همکاری اولیه به صورت کاملاً نقدی انجام می شود.

با پایان یافتن دوره همکاری اولیه، در صورت احراز صلاحیت‌های فنی و اجرایی موردنظر دفترمرکزی، اعطای امتیاز نمایندگی با در نظر گرفتن شرایط ذیل به متقاضی صورت خواهد گرفت:

معرفی قانونی و رسمی شرکت و ارائه مدارک آن

گذراندن سایردوره‌های آموزشی اجرایی و فنی و تایید واحد فنی مبنی بر صلاحیت متقاضی

اجرا نمودن حداقل پنج پروژه به جمع مساحت 3000 مترمربع

راه‌اندازی و تجهیز دفتر متناسب با درجه نمایندگی

حضور در یک نمایشگاه و یا برگزاری حداقل یک سمینار در سال

امضای قرارداد نمایندگی سالانه و ارائه اسناد ضمانت‌های لازم

تلاش برای گسترش شبکه نمایندگی دراستان محل حضور

مشاوره رایگان